Dua Hari, Ratusan Inspirasi

Mereka orang-orang kampung yang lebih senang bekerja daripada tinggal mengeluh. “Berjalan sambil membuka jalan.” Kalimat itu dilontarkan La Asiru atau

Lanjutkan